Skip to content

Copyright © 2017 – WV Salt-Boemel

Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het bestuur van WV Salt-Boemel. In het geval dat u graag in het bezit wilt komen van één of meerdere foto(‘s) die op onze website staan kunt u contact opnemen met de webmaster en hij zorgt er dan voor dat u in het bezit komt van de gewenste foto(‘s).